Dalības maksa: 150 EUR

Dalības maksā ietilpst konferences materiālu sagatavošana, stenda referāta sagatavošana, konferences rakstu krājuma eksemplārs. 

Dalībnieks var piedalīties ar mutisku vai stenda referātu, bet neiesniedz rakstu publicēšanai krājumā.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantiem par dalību konferencē nav jāmaksā. 

Dalības maksa: 200 EUR

Dalības maksā ietilpst raksta publicēšana, stenda referāta un konferences materiālu sagatavošana, konferences rakstu krājuma eksemplārs.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantiem par dalību konferencē nav jāmaksā. 

Studentiem un citiem interesentiem, kas vēlas konferencē piedalīties klausītāja statusā bez rakstu krājuma saņemšanas, dalība ir bez maksas. 


 

Dalības maksu referentiem un stenda referātu autoriem jāpārskaita uz zemāk norādītajiem rekvizītiem līdz 2021. gada 1. augustam.

Rekvizīti:

Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 
Konts: LV10RIKO0000082414423
Luminor Bank AS
RIKOLV2X

Maksājuma mērķī lūgums norādīt: JF 8. starptautiskā zinātniskā konference