Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Starptautiskā konferencē izzinās konstitucionālās vērtības mainīgajā pasaulē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.10.2016

Latvijas Universitātes (LU) Juridiskā fakultāte ik pārgadus organizē zinātnisku notikumu, kas ir nozīmīgs ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un pat Austrumeiropas kontekstā.

2016.gada 16.-17.novembrī norisināsies LU Juridiskās fakultātes VI starptautiskā zinātniskā konference „Konstitucionālās vērtības mūsdienu tiesiskajā telpā”, kas pulcēs ievērojamākos juridiskās domas un zinātnes pārstāvjus no daudzām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Latvijas Universitātes partnerinstitūcijām un organizācijām.

Darbs norisināsies latviešu un angļu valodā ar sinhrono tulkojumu. Konferences ietvaros gatavotie raksti tiks izdoti divos krājumos. Raksti tiks iesniegti indeksēšanai EBSCO un Web of Science datubāzu platformā.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes VI starptautiskā zinātniskā konference ir veltīta konstitucionālajām vērtībām. Mūsdienu izaicinājumi Eiropas un pasaules demokrātiskajām vērtībām, kā arī cilvēka dzīvības un brīvības fundamentālā nozīme šo izaicinājumu priekšā ir pamats tam, lai juridiskās zinātnes starmeši atkal pievērstos pašām nozīmīgākajām ikvienas tiesiskas un demokrātiskas valsts vērtībām – konstitucionālajām vērtībām. Konstitucionālo vērtību laikmetīgums, aktualitāte un neierobežoti plašais tvērums apvieno ne tikai dažādus un dažādi domājošus indivīdus, bet arī spēj pulcēt visdažādāko jomu juristus, lai diskutētu par teorētiskām un praktiskām tiesību finesēm. Konferences ietvaros tiks aplūkoti visplašākā spektra tiesību jautājumi konstitucionālo vērtību gaismā, kas nozīmē, ka dažādo juridisko disciplīnu vienojošais motīvs ir tiesiskas un demokrātiskas konstitūcijas burts un gars. 

Konferenci ievadīs plenārsēde, aptverot plaša spektra jautājumus ar būtisku nozīmi starptautiskajā telpā. Darbs ar mutiskiem un stenda referātiem turpināsies šādās sekcijās:

  1. Starptautisko tiesību un konstitucionālo vērtību mijiedarbība
  2. Konstitucionālo vērtību krimināltiesiskā un kriminālprocesuālā aizsardzība
  3. Vērtība - ideoloģija – norma
  4. Privāttiesību nozīme konstitucionālo vērtību stiprināšanā
  5. Juridiskās personas kā tiesvedības procesu dalībnieki un to tiesības uz taisnīgu procesu
  6. Latvijas Republikas valstiskās neatkarības atgūšanas pieredze, mācības un starptautiskā nozīme. Vēsturiskie, politiskie un tiesiskie aspekti
  7.  kā arī sekcija par godu Latvijas Republikas Satversmes tiesas divdesmitgadei.

Saziņai:

Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija
E-pasts: lawconference@lu.lv 

Konference noris ar AS "Latvijas Gāze" atbalstu