Par godu Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) dibināšanas gadadienai 2019. gada 16.– 18. oktobrī norisināsies LU JF 7. starptautiskā zinātniskā konference „Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās". Ieplānots, ka pasākums Rīgā pulcēs juridiskās domas pārstāvjus no Latvijas un LU partnerinstitūcijām visā pasaulē.

Šogad LU JF starptautiskā zinātniskā konference ieplānota fakultātes dibināšanas simtgades kontekstā, iezīmējot ne tikai Latvijas tiesību zinātnes studiju un pētniecības centra nozīmīgu gadskārtu, bet arī apliecinot šīs institūcijas ieguldījumu valsts nacionālās tiesību sistēmas izveidē, attīstībā un atjaunotnē. Latvijā un ārvalstīs atzīti tiesību zinātnieki un nozares eksperti savos referātos un publikācijās aicināti atskatīties uz sasniegto, kā arī dalīties jaunākajos jurisprudences atklājumos un atziņās.

LU JF dekāne Anita Rodiņa norāda: „Juridiskās fakultātes akadēmiskais personāls ir bijis viens no stūrakmeņiem Latvijas valsts un tās tiesību sistēmas izveidē un attīstībā. Gan valstij nozīmīgāko tiesību aktu izstrāde un pilnveide, tāpat arī iesaiste valsts neatkarības atjaunošanā ir fakultātes docētāju sava veida mantojums. Savukārt šī zinātniskā konference ieskicēs jaunu fakultātes attīstības, starptautiskās atpazīstamības un zinātniskās kapacitātes vektoru ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules kontekstā."

 

Konferences atbalstītāji: