Pēdējo gadu notikumi Eiropā un pasaulē: bēgļu krīze, Covid-19 pandēmija, Krievijas iebrukums Ukrainā un vesela virkne lokālu apdraudējumu ir radījuši nepieciešamību pārskatīt daudzas iepriekš pašsaprotamas lietas, piemēram, kā vadīt valsti, kā valsts komunicē ar iedzīvotājiem, vai ārkārtas situācijā drīkst ierobežot vārda, pārvietošanās vai pulcēšanās brīvības, kādus sodus noteikt par viltus ziņu izplatīšanu, u.t.t. Proti, pēdējo gadu pieredze ir likusi būtiski pārskatīt personas brīvības robežas gan personai darbojoties ārkārtas situācijā, gan arī tad, kad kārtējais sabiedrības apdraudējums ir atkāpies. Personas brīvība ir tikusi ievērojami ierobežota, taču tas, cik lielā mērā tas ir noticis tiesiski, vai un kad personas brīvība tiks atgrieztas pirms krīžu laika robežās vēl ir vērtējams gan judikatūrā, gan tiesību doktrīnā.

Tāpēc Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte Jūs aicina uz diskusiju par personas brīvības neaizskaramo kodolu, personas privātautonomiju, sabiedrības un personas interešu saskaņošanu, samērīgiem sodiem: vakar, šodien un rīt.

Konference notiks 2023. gada 9. - 10. novembrī.