Apskatīt stenda referātus

2020. gads ir nesis lielas pārmaiņas pasaulē, ietekmējot personu pamattiesības, ekonomiku, uzņēmējdarbību, sabiedrisko drošību un citas nozīmīgas valsts, sabiedrības un indivīda dzīves sfēras. Visas šīs norises nav atraujamas no tiesībām. Precīzāk – tiesiskas valsts ideāls paredz arī ārkārtas situācijā un pēc tās sabiedrības dzīvi veidot, ievērojot tiesības.

Turpinot Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes tradīciju pulcēt Rīgā ievērojamus zinātniekus un praktiķus, aktualitātes tiesību zinātnē tieši šajā lielajā pārmaiņu laikā tiks apskatītas, analizētas un debatētas jau 8. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi” (New Legal Reality: Challenges and Perspectives).

Konference norisināsies 2021. gada 21. - 22. oktobrī, attālināti. Konferences norise plānota 12 sekciju sēdēs.

Kā norāda LU Juridiskās fakultātes asoc. prof. Anita Rodiņa: “Katrs zinātnieks un akadēmiskā personāla pārstāvis, arī mūsu kolēģi ārvalstu universitātēs un zinātniskās institūcijās, ir laipni aicināti piedalīties šajā Latvijas lielākajā juristu forumā 2021. gadā. Lai arī attālināti, bet tomēr, starptautiskas zinātniskas konferences ir universitāšu darba neatņemama sastāvdaļa, ko var pietiekami labā līmenī īstenot arī šādos, visiem tik izaicinošos, apstākļos. Domājams, ka apskatāmo jautājumu loks tik daudzās sekcijās varētu radīt interesi ikvienam juristam iesaistīties konferences norisēs”.