Konferenci rīko Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte.

Saziņai:
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvija
E-pasts: lawconference@lu.lv 

Priekšsēdētāja
Asoc. prof. Anita Rodiņa, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne, Latvija

Priekšsēdētāja vietnieki
Asoc. prof. Annija Kārkliņa, LU Juridiskās fakultātes prodekāne, Latvija
Doc. Jānis Pleps, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras vadītājs, Latvija

Locekļi:
Prof. Karlo Amatuči, Neapoles Frīdriha II universitāte, Itālija
Prof. Kazunobu Oijama, Kanagavas Universitāte, Japāna
Prof. Irene Kulla, Tartu Universitāte, Igaunija
Prof. Nolans Šarkijs, Rietumaustrālijas Universitāte, Austrālija
Prof. Stīvens Obermans, Tenisijas Universitāte, ASV
Prof. Mihaels Geistlingers, Zalcburgas Universitāte, Austrija
Prof. Jāps de Zvāns, Roterdamas Erasma Universitāte, Nīderlande
Prof. Tanels Kerikmae, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija
Prof. Lali Papiašvili, Tbilisi Valsts Universitāte, Gruzija
Prof. Sašo Penovs, Sofijas Universitāte, Bulgārija
Prof. Monika Florczaka-Vatore, Jagaiļa Universitāte, Polija
Prof. Ramūnas Birštonas, Viļņas Universitāte, Lietuva
Doc. Lučia Mokra, Bratislavas Universitāte, Slovākija
Prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Irēna Kucina, Latvijas Universitāte, Latvija
Doc. Arnis Buka, Latvijas Universitāte, Latvija
Doc. Vadims Mantrovs, Latvijas Universitāte, Latvija
Anita Brakša, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes izpilddirektore, Latvija

Priekšsēdētājs
Prof. Kalvis Torgāns, Latvijas Universitāte, Latvija

Priekšsēdētāja vietniece
Asoc. prof. Anita Rodiņa, Latvijas Universitāte, Latvija

Locekļi: 
Prof. Karlo Amatuči, Neapoles Frīdriha II universitāte, Itālija
Prof. Kazunobu Oijama, Kanagavas Universitāte, Japāna
Prof. Irēne Kulla, Tartu Universitāte, Igaunija
Prof. Nolans Šarkijs, Rietumaustrālijas Universitāte, Austrālija
Prof. Stīvens Obermans, Tenisijas Universitāte, ASV
Prof. Mihaels Geistlingers, Zalcburgas Universitāte, Austrija
Prof. Jāps de Zvāns, Roterdamas Erasma Universitāte, Nīderlande
Prof. Tanels Kerikmae, Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija
Prof. Lali Papiašvili, Tbilisi Valsts Universitāte, Gruzija
Prof.  Sašo Penovs, Sofijas Universitāte, Bulgārija
Prof. Monika Florczaka-Vatore, Jagaiļa Universitāte, Polija
Prof. Ramūnas Birštonas, Viļņas Universitāte, Lietuva
Doc. Lučia Mokra, Bratislavas Universitāte, Slovākija
Doc. Klāra Drličkova, Masarika Universitāte, Čehija
Prof. Jānis Rozenfelds, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Ilma Čepāne, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Ārija Meikališa, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Valentija Liholaja, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Uldis Krastiņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Daiga Rezevska, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Sanita Osipova, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Jautrīte Briede, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte, Latvija
Prof. Kaspars Balodis, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Jānis Kārkliņš, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Annija Kārkliņa, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Artūrs Kučs, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Kristīne Dupate, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Irēna Kucina, Latvijas Universitāte, Latvija
Asoc. prof. Inga Kačevska, Latvijas Universitāte, Latvija

Priekšsēdētājs
Prof. Carlo Amatucci, Univeristy of Naples Federico II, Italy

Priekšsēdētāja vietnieki
Prof. Frank L. Schӓfer, Albert-Ludwigs-Universitӓt Freiburg, Germany
Assoc. Prof. Anita Rodiņa, Dean of the University of Latvia Faculty of Law, Latvia

Locekļi: Prof. Kazunobu Oijama, Kanagawa University, Japan
Prof. Irene Kull, University of Tartu, Estonia
Prof. Nolan Sharkey, University of Western Australia, Australia
Prof. Steven Oberman, University of Tennessee, USA
Prof. Michael Geistlinger, University of Salzburg, Austria
Prof. Jaap de Zwaan, Erasmus University Rotterdam, Netherlands
Prof. María Cruz Barreiro Carril, University of Vigo, Spain
Prof. Emanuele Rimini, University of Milan, Italy         
Prof. Tanel Kerikmäe, Tallinn University of Technology, Estonia
Prof. Lali Papiashvili, Tbilisi State University, Georgia
Prof. Sasho Penov, Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria
Prof. Monika Florczak-Wątor, Jagiellonian University in Krakow, Poland
Prof. Ramūnas Birštonas, Vilnius University, Lithuania
Prof. Grega Strban, University of Ljubljana, Slovenia
Assoc. Prof. Lucia Mokra, Comenius University in Bratislava, Slovakia
Assoc. Prof. Tunjica Petrašević, J. J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
Assoc. Prof. Barış Bahçeci, Izmir University of Economics, Turkey
Assoc. Prof. Ciopec Flaviu, West University of Timisoara, Romania
Assist. Prof. Klara Drličkova, Masakyk University, Czech Republic
Assist. Prof. Cosmin Cercel, University of Nottingham, United Kingdom
Research Fellow Jelena Kostić, Institute of Comparative Law, Serbia
Prof. Kalvis Torgāns, University of Latvia, Latvia
Prof. Jānis Rozenfelds, University of Latvia, Latvia
Prof. Kristīne Strada-Rozenberga, University of Latvia, Latvia
Prof. Valentija Liholaja, University of Latvia, Latvia
Prof. Daiga Rezevska, University of Latvia, Latvia
Prof. Sanita Osipova, University of Latvia, Latvia
Prof. Jānis Lazdiņš, University of Latvia, Latvia
Prof. Jautrīte Briede, University of Latvia, Latvia
Prof. Ringolds Balodis, University of Latvia, Latvia
Prof. Kaspars Balodis, University of Latvia, Latvia
Assoc. Prof. Jānis Kārkliņš, University of Latvia, Latvia
Assoc. Prof. Annija Kārkliņa, University of Latvia, Latvia
Assoc. Prof. Artūrs Kučs, University of Latvia, Latvia
Assoc. Prof. Kristīne Dupate, University of Latvia, Latvia
Assoc. Prof. Irēna Kucina, University of Latvia, Latvia
Assoc. Prof. Inga Kačevska, University of Latvia, Latvia
Doc. Vadim Mantrov, University of Latvia, Latvia