Raksti publicēšanai rakstu krājumos jāiesniedz līdz 8. novembrim.

Raksta izstrādē lūdzu ievērot instrukcijas autoriem!

Paper submission

Raksta augšupielāde
captcha