Datums Termiņš
06.04.2021. Reģistrācija un tēžu iesniegšana
10.05.2021. Organizatoru apstiprinājums dalībai konferencē
01.08.2021. Dalības maksas apmaksa
01.09.2021. Stenda referāta iesniegšana
21. - 22.10.2021. Konferences norise
08.11.2021. Raksta iesniegšana publicēšanai rakstu krājumos
29.11.2021. Autori saņem anonīmas recenzijas (aizkavēšanās)
06.12.2021.  Raksta gala versijas iesniegšana publicēšanai pēc recenzentu ieteikumiem