Raksti publicēšanai rakstu krājumos jāiesniedz līdz 2023. gada  4. decembrim.

Raksta izstrādē lūdzu ievērot instrukcijas autoriem!

Paper submission

Raksta augšupielāde