Raksti publicēšanai pirmajā rakstu krājumā iesniedzami līdz 2019. gada 12. maijam, otrajā rakstu krājumā - līdz 3. novembrim.

Raksta izstrādē lūdzu ievērot instrukcijas autoriem!

Paper submission

Raksta augšupielāde
captcha