DatumsTermiņš
24.03.2019.Reģistrācija un tēžu iesniegšana
01.04.2019.Organizatoru apstiprinājums dalībai konferencē, lūgums uzsākt raksta izstrādi
12.05.2019.Raksta iesniegšana publicēšanai 1. (drukātajā) rakstu krājumā
17.06.2019.Autori saņem divas anonīmas recenzijas
01.07.2019.Raksta gala versijas iesniegšana publicēšanai pēc recenzentu ieteikumiem
01.08.2019.Dalības maksas veikšana
01.09.2019.Stenda referāta iesniegšana
16.10.2019.Juridiskās fakultātes simtgades svinīgās norises
17.-18.10.2019.Konferences norise
03.11.2019.Raksta iesniegšana publicēšanai 2. (elektroniskajā) rakstu krājumā