Datums Termiņš
23.07.2023. Reģistrācija un tēžu iesniegšana
24.07.2023. Organizatoru apstiprinājums dalībai konferencē
04.09.2023. Stenda referāta iesniegšana
08.10.2023. Dalības maksas apmaksa
09. - 10.11.2023. Konferences norise
04.12.2023. Raksta iesniegšana publicēšanai rakstu krājumos