Lai reģistrētos konferencei klausītāja statusā, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu šeit

NB! Ja vēlaties saņemt konferences rakstu krājumu, lūdzu, veiciet dalības maksas pārskaitījumu 50 EUR apjomā līdz 30. septembrim. Ar rekvizītiem un dalības maksas nosacījumiem varat iepazīties šeit.