JA VĒLATIES IEGĀDĀTIES KONFERENCES 1. RAKSTU KRĀJUMU

Jums jāveic maksājums LU kontam, sk. rekvizītus zemāk:

Pamatojums:

  1. JURIDISKĀS FAKULTĀTES STARPTAUTISKO ZINĀTNISKO RAKSTU KRĀJUMS

Summa 15 eiro (t.sk. PVN)

Latvijas Universitāte 
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669


Konts:

IBAN LV10RIKO0000082414423
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
RIKOLV2X

 

Jautājumiem: Baiba Brūvere 67034560