Dalības maksa: 100 EUR

Dalības maksā ietilpst konferences materiālu sagatavošana, stenda referāta sagatavošana, konferences rakstu krājuma eksemplārs, kafijas pauzes. 

Dalībnieks var piedalīties ar mutisku vai stenda referātu, bet neiesniedz rakstu publicēšanai krājumā.

Dalības maksa: 150 EUR

Dalības maksā ietilpst raksta publicēšana, stenda referāta un konferences materiālu sagatavošana, konferences rakstu krājuma eksemplārs, kafijas pauzes.

Studentiem un citiem interesentiem, kas vēlas konferenci apmeklēt klausītāja statusā bez rakstu krājuma saņemšanas vai dalības kafijas pauzēs, dalība ir bez maksas. 

Klausītāju reģistrācija tiks uzsākta 2019. gada 1. septembrī.­­


 

Dalības maksa: 50 EUR

Studentiem un citiem interesentiem, kas vēlas konferenci apmeklēt klausītāja statusā un saņemt rakstu krājumu.

Klausītāju reģistrācija tiks uzsākta 2019. gada 1. septembrī.

Dalības maksa klausītājiem jāpārskaita uz zemāk norādītajiem rekvizītiem līdz 2019. gada 30. septembrim.


 

Dalības maksu referentiem un stenda referātu autoriem jāpārskaita uz zemāk norādītajiem rekvizītiem līdz 2019. gada 1. augustam.

Rekvizīti:

Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr. IZM Izglītības iestāžu reģistrā 3341000218
PVN reģ. Nr.: LV 90000076669
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586 
Konts: LV51NDEA0000082414423
Luminor Bank AS
NDEALV2XXXX

Maksājuma mērķī lūgums norādīt: 17.-18.10.2019. tiesību konferences dalības maksa.