Dalības maksa: 150 EUR

Dalības maksā ietilpst konferences materiālu sagatavošana, stenda referāta sagatavošana, konferences rakstu krājuma eksemplārs. 

Dalībnieks var piedalīties ar mutisku vai stenda referātu, bet neiesniedz rakstu publicēšanai krājumā.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantiem par dalību konferencē nav jāmaksā. 

Dalības maksa: 200 EUR

Dalības maksā ietilpst raksta publicēšana, stenda referāta un konferences materiālu sagatavošana, konferences rakstu krājuma eksemplārs.

Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorantiem par dalību konferencē nav jāmaksā. 

Studentiem un citiem interesentiem, kas vēlas konferencē piedalīties klausītāja statusā bez rakstu krājuma saņemšanas, dalība ir bez maksas. 


 

Dalības maksu referentiem un stenda referātu autoriem jāpārskaita uz zemāk norādītajiem rekvizītiem līdz 2023. gada 8.oktobrim.

Rekvizīti:

Latvijas Universitāte 
Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ.nr. 3391000218
PVN reģ.nr.: LV 90000076669

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

 

Maksājuma mērķī lūgums norādīt: JF 9. starptautiskā zinātniskā konference